เกี่ยวกับเรา

About us

รับจัดรูปเล่ม.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการรับจัดฟอร์แมต จัดรูปเล่ม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS, Thesis, และงานอื่น ๆ ที่มีเป็นงานสำคัญทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปเล่ม จัดหน้า ตั้งค่าหน้ากระดาษ ใส่เลขหน้าภาคผนวก ตรวจสอบอ้างอิง ตรวจพิสูจน์อักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่! เราทำหน้าที่เพียงเป็นผู้ช่วยในการจัดเอกสาร ไม่ได้รับทำงานวิจัย

ซึ่งบริการต่าง ๆ ของเรา ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านงานวิชาการมานานกว่า 10 ปี มีความเข้าใจในการจัดทำและจัดรูปแบบเนื้อหางานวิจัยทั้ง 5 บท เป็นอย่างดี จึงสามารถให้บริการและให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามระเบียบของสถาบันนั้น ๆ

บริการของเรามีการจัดรูปเล่ม อะไรบ้าง?

 1. จัดรูปเล่ม วิจัย, Research, Manuscript
 2. จัดรูปเล่ม วิทยานิพนธ์, Thesis
 3. จัดรูปเล่ม สารนิพนธ์, Independent Study
 4. จัดรูปเล่ม ภาคนิพนธ์, Term Paper
 5. จัดรูปเล่ม และอื่น ๆ, Report

รูปแบบที่เรารับจัดมีอะไรบ้าง?

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
 5. มหาวิทยาลัยรังสิต
 6. มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 10. 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 11. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฯลฯ

รับประกันแก้ไขจนกว่างานจะผ่าน

ทางเรารับประกันงาน หากงานยังไม่ผ่าน สามารถส่งกลับมาแก้ไขซ้ำได้ ดูแลจนกว่าจะผ่าน มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความถูกต้องอย่างไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด ทุกท่านที่ใช้บริการกับทางเราอุ่นใจได้เลยว่าผลงานของท่านจะถูกต้องและสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป (Ideal Partner Ltd., Part.)
นิติบุคคล เลขที่ 0423556000993

เลขที่ 299/4 หมุ่ 14 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
มือถือ 065-8314785 www.รับจัดรูปเล่ม.com
Email : translationfind@gmail.com
Line ID : 0878314785